Spesialpedagogisk hjelp på fem minutter

Her finner du informasjon om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Barn har rett til spesialpedagogisk hjelp uavhengig av om hun eller han går i barnehage eller ikke.

Her finner du informasjon om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Barn har rett til spesialpedagogisk hjelp uavhengig av om hun eller han går i barnehage eller ikke.