SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS

Klingen Naturbarnehage SA er med på samordnet opptak med de andre private, og de kommunale barnehagene i Åmot kommune. Ønsker du at barnet/barna dine skal få plass i vår barnehage, sender du et skjema til kommunen.

HER er skjema for å søke om barnehageplass i Klingen Naturbarnehage SA i Åmot kommune.