VÅR BARNEHAGE

Barnehagens virksomhet bygger på barnehageloven med forskrifter, rammeplanen, Åmot kommunes mål for barnehagene, foreldrenes ønsker og vår tradisjon med å bruke naturen.

Klingen naturbarnehage SA er en privat foreldreeid barnehage.
Vi holder til i Åsbygda, som er ei av grenden i Åmot. Her er vi omgitt av gårder med sau, ku, grasproduksjon, korn, jordbær og mye skog.
Rett bak barnehagen har vi et skogsområde med gapahuk, bekk m/vannhjul, bålplass, foringsplass for rådyr og fugler og mange fuglekasser.
På vinteren har vi flotte ski- og akeforhold.

Aldersgruppe: 0 - 6 år. Totalt antall plasser: 33
Åpnngstid: kl 0700 - kl 1630
Avstand til sentrum: ca 5 km