Elgtråkket

Storbarnsavdelingen i barnehagen, for de to eldste årskullene. Avdelingen har base i en liten bygning et steinkast fra Maurtua.

Her foregår det meste utendørs, sommer som vinter.


Bak Elgtråkket finnes sjølveste skogen, med trær, tuer og steiner som barna kan boltre seg med. Inne i skogen finner vi gapahuken, bekken med vannhjul, foringsplass for rådyr og fugler, mange fuglekasser, og masse spennende vekster, dyr og insekter. Enda litt lenger inn finnes ei grillhytte som barnehagen får lov til å bruke.

Elgtråkket har også en gammel robåt, ei lekestue og en fin trebuss.

Dessuten har de sin egen kjøkkenhage, hvor barna er deltagende fra såing til høsting.

På vinterstid har barnehagen tilgang på lysløype og akebakke som nærmeste nabo.