OMSORG, LEK OG LÆRING

"Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling." sitat Barnehageloven § 2. Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng.

OMSORG - nesten like viktig som mat og drikke er det å bli sett og anerkjent for den du er, og det å ha et voksenfang og sitte på i nye og ne.

LEK - det må legges til rette for allsidig lek. Det er gjennom leken barna lærer seg hvordan de skal forholde seg til andre mennesker og skaffe seg sosial kompetanse.

LÆRING - for oss står opplevelsen i sentrum, så kommer det å undre seg sammen og kanskje finne svar. Så kan vi fortelle om det vi har erfart.