DOKUMENTASJON OG VURDERING

Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Vurdering er viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som organisasjon.

  • Alle barna i Klingen Naturbarnehage SA har egne permer -BOKA MI - hvor vi samler smått og stort gjennom årene i barnehagen
  • Vi bruker fotoapparatet flittig og tar bilder av små og store hendelser
  • Vi har utarbeidet et skjema for å dokumentere det vi gjør i hverdagen. Dette vil fungere både som en dokumentasjon på hva vi har gjort, og som en vurdering i videre planlegging
  • Vi har laget et tre hvor grenene er fagområdene, og bladene symboliserer hvordan fagområdene har blitt berørt
  • Vi vil gjennomføre en brukerundersøkelse blant foreldre/foresatte hvert 2. år
  • Vi vil gjennomføre barneintervju i forbindelse med ulike aktiviteter