VOKSENROLLEN

KRAV TIL DE VOKSNE I BARNEHAGEN

  • Vise respekt for barn og foresatte
  • Kunne gi god omsorg
  • Ha rettferdighetssans
  • Evne og vilje til å se det enkelte barn
  • Vise engasjement og nysgjerrighet
  • Gi gode turopplevelser
  • Være aktive og deltagende i forhold til det barna opplever

 

FORVENTNINGER TIL DE FORESATTE

Når du har takket ja til plass i Klingen Naturbarnehage SA har du samtidig takket ja til at ditt/dine barn skal være mye ute, både i barnehagen og i skogen, i all slags vær.

For at ungene skal få størst mulig utbytte av at vi er mye ute, er det viktig at dere tenker over hva slagstøy ungene har på seg og med seg. Det er ikke gøy å være våt og kald. Spør oss gjerne om råd. Vi er mye ute og kjenner været på kroppen.

Vi setter pris på at dere gir beskjed hvis barnet deres kommer sent eller blir borte en dag, da slipper vi å sitte og vente unødig før vi går på tur.

Vi har ingen kjernetid, men hovedaktivitetene og turer starter gjerne rundt kl 10.

Vis respekt for de ansattes arbeidstid og gi beskjed dersom du blir forsinket ved henting.