Samlingsstund

Vi prøver å få til en samlingsstund på hver avdeling hver dag, det kan like gjerne foregå ute som inne.