Skoggruppe

Skoggruppemetoden er en arbeidsmåte å jobbe etter som fokuserer på barnets sterke sider, samtidig som den gir barna oversikt over og trygghet i fht hva som skal skje. Det forutsettes dessuten; tilstedeværende, medundrende og språklig aktive VOKSNE.

Metodens hovedmål:

  • Ivareta barnets totale utvikling (språk, kommunikasjon, samspill, vennskap, motorikk, selvfølelse etc)
  • Gi ekte opplevelser. (Være med å planlegge noe som man senere skal utføre.)
  • Gi nærkontakt – barn/voksen, barn/barn. (Masse oppmerksomhet og bygge vennskap)
  • Gi faste rammer og struktur. (Skape en forutsigbar oversikt som er lett å forholde seg til)
  • Gi utfordringer som den enkelte er moden for. (Få barn gjør at man ser hva den enkelte trenger)
  • Være en metode hvor ny læring kan sees i sammenheng med og overføres til barns hverdag.
  • Forebygge lese- og skrivevansker.

Metodens arbeidsmåte: (populært kalt PLAGG)

PLANLEGGING. Hvem skal være med, hva skal vi gjøre, hva trenger vi å ha med, hva trenger vi å ha på oss etc. Tegne deltakere, smøre mat, pakke sekk …)Alle må være delaktige og aktive. Barna har egne arbeidsbøker som de bruker.GJENNOMFØRING AV TUREN. Vi går på tur nesten uansett vær og vind. Vi undrer oss sammen og utnytter læringsmuligheter som nærhet og samhold på tur gir.GJENKALLING. Vi deler opplevelsene fra turen. Hva gjorde vi der, hva så vi, møtte vi noen? Alle barna får tid til å dele sine opplevelser med de andre. Språket brukes aktivt. Har vi tatt bilder kan disse limes i boka, eller vi kan tegne. Den voksne skriver det som barna sier.

Hvem velges ut til å være med?

Det kan være barn som har fått et spesialpedagogisk vedtak, det kan være barn vi ser profitterer på å ha god voksenkontakt, det kan være barn vi ser trenger ekstra stimuli i fht motorikk, det kan være barn som trenger å lære seg samspill med andre, det kan være barn som er gode støttespillere for andre. Noen grupper vil kunne være mer fast og over lengre tid enn andre. I løpet av et år vil alle ha fått tilbudet.